برای ازدواج سالمندان تلاش کنید

سالمندان :اگر در پاک سازی ذهن و اصلاح دیدگاه متعصبانه تان موفق شوید

و عمق نگاه تان را گسترش دهید بی تردید می توانید ادله های منطقی

و عاقلانه ای را جایگزین توجیه های مبتنی بر عرفی کنید که معمولا

نیز اشتباه هستند. به آنچه باور و اعتقاد یافته اید ایمان قلبی داشته باشید!

بی گمان به این طریق، می توانید دیگران را نیز تحت تاثیر اندیشه روشنفکرانه

و عاقلانه خود قرار دهید. درباره ازدواج سالمندان با دیگران سخن بگوئید،

البته صحبت صرف کافی نیست، به آنچه که بر زبان می آورید، عمل نیز بکنید.

مثلا، اگر در اطرافیان خود سالمندی را سراغ دارید، او را ترغیب به ازدواج کنید

و یا برای ازدواج پدر و مادر تنهای خود آستین بالا بزنید.اگرچه شاید بسیار سخت

است، اما شما می توانید یکی از متولیان و یا مبلغان این امر مهم باشید.

آیا به راستی ازدواج سالمندان، کاری اشتباه است؟ چرا عده ای آن را ناپسند می پندارند؟

آیا دلایل مطرح شده درباره این ناپسندی، علمی و منطقی است؟ آیا سالمندان،

حق زندگی دوباره ندارند؟ آیا اطرافیان،بخصوص فرزندان، برای ادامه زندگی

فرد بزرگسالی که کاملا آگاه و دانا است حق دخالت و تصمیم گیری دارند؟ چه کسی

ازدواج سالمندان را نهی کرده است؟ آیا عدم ازدواج سالمندان، قرارداد اجتماعی است

که نمی توان آن را تغییر داد؟ چه عاملی مانع تخطی نکردن از این عقیده قراردادی

می شود؟ آن موانع چیست؟ چرا آنها مانع محسوب می شوند؟ و…

با دیدگاهی تیزبین و روشن، ابعاد مختلف ازدواج مجدد سالمندان و یا علت ممانعت از

انجام آن را مورد توجه قرار دهید. اگر چه شاید نظرگاه جدیدتان با عرف و عقاید رایج

جامعه سنخیت نداشته باشد اما کاملا قابل تامل و به لحاظ منطقی قابل پذیرش است.

1d65fcb13685915ca0cdd692acde5b16240c.jpg


/ 0 نظر / 27 بازدید