ادراک پیری در سالمندان

ادراک پیری در سالمندان به‌عنوان یکی از پیش‌بینی‌کننده‌های مستقل ناتوانی عملکردی

و مرگ‌ومیر سالمندان معرفی شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مفهوم

ادراک پیری در متون و مطالعات موجود و رسیدن به درک عمیق‌تری

از آن انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه دستیابی به اهداف با بررسی متون و مقالات

مرتبط از طریق جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی «مِدلاین»، «مَگیران»،

«ایران‌داک»، «اِلزِویر»، «پروکوییست سی.اس.اِی»، «سیناهِل»، «ایران‌مِدِکس»

و «وب‌سایت علوم» و با کلیدواژگان انگلیسی Meaning of Ageing,

Experience of Ageing, Ageing Perception in older Adult و

کلیدواژگان فارسی «معنای پیری»، «تجربه سالمندشدن» و «درک از پیری»،

بدون محدودیت زمانی انجام شد.

یافته‌ها: درک از پیری به درک شخص از فرایند پیری خودش در زمینه فرهنگی

-اجتماعی که قرار دارد، اطلاق می‌شود. تمام جنبه‌های آگاهی، درک، تجربه،

ارزیابی، تفسیر و شناخت مراحل پیرشدن خود را می‌توان در این مفهوم جای داد.

عوامل مؤثر بر ادراک پیری شامل عوامل فردی مانند نوع نگرش، سن ذهنی،

وضعیت سلامتی، وضعیت اقتصادی، وضعیت تأهل، مذهب، آگاهی و دانش در

زمینه سالمندی، میزان رضایت از پیری، میزان باور به کنترل درونی در

قیاس با کنترل بیرونی و عوامل اجتماعی نظیر تبعیض سنی، نوگرایی (مدرنیته)،

روابط اجتماعی و خانوادگی است. اندازه‌گیری دقیق ادراک پیری می‌تواند شاخصی

برای پیش‌بینی وضعیت سلامتی فرد در آینده، تعیین رضایت‌مندی او از پیری

خود و میزان تطابقش با تغییرات زندگی در این مرحله باشد.

مناسب برای وضعیت سلامتی، عامل تعیین‌کننده میزان رضایت‌مندی در دوران

سالمندی و تطبیق با تغییرات مرتبط با پیری به‌شمار می‌آید و کندوکاو بیشتر

در آن توصیه می‌شود . 

 درک از پیری به درک شخص از فرایند پیری خودش در زمینه فرهنگی-

اجتماعی که قرار دارد، اطلاق می‌شود. تمام جنبه‌های آگاهی، درک، تجربه،

ارزیابی، تفسیر و شناخت مراحل پیرشدن خود را می‌توان در این مفهوم جای

داد. عوامل مؤثر بر ادراک پیری شامل عوامل فردی مانند نوع نگرش، سن

ذهنی، وضعیت سلامتی، وضعیت اقتصادی، وضعیت تأهل، مذهب، آگاهی

و دانش در زمینه سالمندی، میزان رضایت از پیری، میزان باور به کنترل

درونی در قیاس با کنترل بیرونی و عوامل اجتماعی نظیر تبعیض سنی،

نوگرایی (مدرنیته)، روابط اجتماعی و خانوادگی است. اندازه‌گیری دقیق

ادراک پیری می‌تواند شاخصی برای پیش‌بینی وضعیت سلامتی فرد در آینده،

تعیین رضایت‌مندی او از پیری خود و میزان تطابقش با تغییرات زندگی

در این مرحله باشد.

نتیجه‌گیری: مفهوم و عوامل مؤثر بر ادراک پیری در سالمندان، پیشگویی‌کننده‌ای مناسب برای وضعیت سلامتی، عامل تعیین‌کننده میزان رضایت‌مندی در دوران سالمندی و تطبیق با تغییرات مرتبط با پیری به‌شمار می‌آید و کندوکاو بیشتر در آن توصیه می‌شود .

6ab266e7fb7e5f82588936b1f4de76ef3d5c.jpg

منبع :مجله سالمندی ایران


/ 0 نظر / 15 بازدید